Hovedinnhold

21. mars 2021

Nye funksjoner og ansiktsløftning for selskapsmerknader

Selskapsmerknader gir deg mulighet til å inkludere selskapsspesifikke tillegg og avvik fra innholdet i RENblader. Merknadene vil automatisk legges til RENbladet når det lastes ned i ditt selskap. Du kan også velge å dele dem med entreprenører og installatører som utfører arbeid for deg. Vi har nå lagt til ny funksjonalitet for selskapsmerknader slik at du får løst behovene i ditt selskap.

Selskapsmerknader gir deg mulighet til å inkludere selskapsspesifikke tillegg og avvik fra innholdet i RENblader. Merknadene vil automatisk legges til RENbladet når det lastes ned i ditt selskap. Du kan også velge å dele dem med entreprenører og installatører som utfører arbeid for deg. Vi har nå lagt til ny funksjonalitet for selskapsmerknader slik at du får løst behovene i ditt selskap.

29. januar 2021

Vi har lansert nye nettsider!

I forbindelse med lanseringen av nye nettsider, ble det arrangert et webinar som tok for seg navigasjon på den nye nettsiden.

I forbindelse med lanseringen av nye nettsider, ble det arrangert et webinar som tok for seg navigasjon på den nye nettsiden.

Bildet viser en person som gir hjerne- og lungeredning på en dukke.

21. desember 2020

Nettbasert FSE- og førstehjelpskurs

Vårt nettbaserte FSE- og førstehjelpskurs sikrer at dine ansatte er faglig oppdatert, både til å utføre arbeid i kraftoverføringsnettet på en kompetent og sikker måte, og i tillegg oppdatert nok i førstehjelp til at både du og kollegaen din kommer trygt hjem til middag.

Bilder viser mann som styrer drone

24. november 2020

Bruk av droner i nettselskap

Bransjen har for alvor begynt å ta i bruk droner som en del av sin verktøykasse. Det skjer en rivende utvikling både med hensyn til teknologi og pris, og dette gjør at det stadig dukker opp nye bruksområder, samtidig som at teknologien blir mer tilgjengelig. Samtidig som at bruken øker er det likevel stor variasjon i hvor langt man har kommet i å finne hensiktsmessige og, ikke minst, effektive bruksområder. 

Bildet viser to menn som klatrer i en strømstolpe

23. november 2020

Ny deltakerrekord på Temadager AUS

Vi merker at det satses mer på AUS rundt om i Norge. Da vi arrangerte årets Temadager AUS var det med over 100 deltakere. Det er veldig gledelig! Temadagene skulle egentlig vært avholdt i april, men ble utsatt til november. Vi håpte på at det ville være mulig med en fysisk gjennomføring, men siden det ble en smitteøkning på grunn av Covid19 så ble temadagene arrangert som en ren nettkonferanse.

13. november 2020

Verktøy - et tillegg til RENbladene

Våre retningslinjer og verktøy er basert på bransjens beste praksis. Vi tilbyr bransjeretningslinjer gjennom RENblader og de beste forutsetningene for god prosjektering gjennom ulike verktøy.

Våre retningslinjer og verktøy er basert på bransjens beste praksis. Vi tilbyr bransjeretningslinjer gjennom RENblader og de beste forutsetningene for god prosjektering gjennom ulike verktøy.

11. november 2020

REN jussnytt - Forskriftsendringer

I RME rapport 8/2020 anbefaler RME en rekke forskriftsendringer til OED. Rapporten etterfølger høringsdokument 3/2020. I denne artikkelen tar vi for oss fem av disse endringsforslagene.

I RME rapport 8/2020 anbefaler RME en rekke forskriftsendringer til OED. Rapporten etterfølger høringsdokument 3/2020. I denne artikkelen tar vi for oss fem av disse endringsforslagene.

Bildet viser to kabeltromler på en lastebil utenfor sjøkabellageret på Stord

11. november 2020

Beredskapsprosjekt for jordkabel og kabelskjøter

REN skal gjennomføre et utredningsprosjekt for jordkabel på 66 til 420 kV nivå til neste år. Hovedprosjektet skal bidra til å utvikle optimal beredskap for norsk kraftforsyning. Dette delprosjektet er rettet mot nettselskap, kraft-produsenter og industri med behov for kabelberedskap.

08. november 2020

REN jussnytt - Sluttoppgjør i entreprisekontrakter

Etter at entreprenøren har sendt sluttoppgjøret har byggherren plikt til å svare innen 2 måneder. Tidligere i år avsa Høyesterett en dom som klargjør hva dette svaret må inneholde for å unngå tap av krav og innsigelser mot entreprenøren.

Etter at entreprenøren har sendt sluttoppgjøret har byggherren plikt til å svare innen 2 måneder. Tidligere i år avsa Høyesterett en dom som klargjør hva dette svaret må inneholde for å unngå tap av krav og innsigelser mot entreprenøren.

02. november 2020

REN jussnytt - Underentreprenørens ansvar for skader – avklaring av ansvaret for linjeryddere?

Når en byggherre engasjerer en entreprenør til å utføre et arbeid, så kan entreprenøren som regel engasjere underentreprenører til å forestå deler av arbeidene – typisk en grunnentreprenør eller (for den saks skyld) et enkeltpersonsforetak med en motorsag.

Når en byggherre engasjerer en entreprenør til å utføre et arbeid, så kan entreprenøren som regel engasjere underentreprenører til å forestå deler av arbeidene – typisk en grunnentreprenør eller (for den saks skyld) et enkeltpersonsforetak med en motorsag.

20. oktober 2020

REN jussnytt - Entreprisetips: Plunder og heft

En stadig kime til konflikt i entreprisesaker er entreprenørens krav knyttet til såkalt "plunder og heft".

En stadig kime til konflikt i entreprisesaker er entreprenørens krav knyttet til såkalt "plunder og heft".

Bildet viser vindmøller på en ås

24. september 2020

REN jussnytt - Vindkraftverk og krav om avvikende tilknytnings- og nettleievilkår

Norske vindkraftverk finansieres i økende grad via utenlandske finansinstitusjoner, gjerne også kombinert med at aktuell investor/investorgruppe er utenlandsk. Disse aktørene bringer med seg sikrings- og andre kontraktskrav som, sett fra nettselskapenes ståsted, kan fremstå som fremmed og vidløftiggjort, i tillegg til at de er regulatorisk betenkelige.

Bilde av Norges lover

07. september 2020

REN jussnytt - Skader på nettanlegg og sikring av krav

Det er ikke uvanlig at elektrisk anlegg blir skadet av utenforstående. Hvordan nettselskapenes representanter håndterer saksforholdet før, og etter skade er oppstått, kan bli helt avgjørende for å sikre et eventuelt økonomisk krav mot skadevolder.

01. september 2020

REN jussnytt - Forbehold fra leverandører knyttet til Covid-19

Vi er inne i en periode hvor usikkerheten som hersket i første fase av Corona-utbruddet er redusert. Samtidig ser vi at enkelte leverandører fremdeles tar forbehold knyttet til Covid-19 i sine tilbud til nettselskapene.

Vi er inne i en periode hvor usikkerheten som hersket i første fase av Corona-utbruddet er redusert. Samtidig ser vi at enkelte leverandører fremdeles tar forbehold knyttet til Covid-19 i sine tilbud til nettselskapene.

Vil du jobbe hos oss?

Vi trenger flere ressurser i vår tekniske avdeling, og søker deg som er aktiv, selvgående, og effektiv med på laget.

Vi trenger flere ressurser i vår tekniske avdeling, og søker deg som er aktiv, selvgående, og effektiv med på laget.