Hovedinnhold

Kabel og kabelanlegg

I 9000-serien finner du RENblader om kabel og kabelanlegg. Serien omfatter spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og montasje av ulike typer kabelnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 9000-serien

Alle 23 RENblad i serien

Nr.

Ver.

9000

3.4

Kabel - Montasje

Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, utdraging, forlegging og montasje.

9008

1.3

Kabel 0,23kv - 24kV - Grunn kabelgrøft

Kabelnett - Grunne kabelgrøfter

9010

1.4

Distribusjonsnett kabel - Kabelrør utførelse

Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler. (I hovedsak vil dette gjelde rør med diameter >=110 mm)

9012

1.2

Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

9024

1.2

HS Kabelnett - Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger

Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger

9101

1.2

Kabelnett - Dokumentasjon

Det skal foretas dokumentasjon av Kabler og skjøter i fordelingsnettet.

9102

1.3

Kabel - 0,23-1kV - Kabelskap - Dokumentasjon

RENbladet inneholder en mal på skjema for dokumentasjon av kabelskap. Det inneholder også et eksempel på utfylt skjema med tilhørende retningslinjer og forklaring på eksempeldata.

9103

2.2

LS kabelnett - Kabelfordelingskap prosjektering

Det skal foretas korrekt prosjektering av kabelfordelingsskap.

9104

3.2

0,23 - 1kV - Kabelskap - Utførelse

RENbladet omhandler utførelse av nybygging eller ombygging av et kabelskap

9106

1.1

Kabelnett - Typebetegnelse for kabler

Finne betydningen av Norske typebetegnelser for kabel

9108

1.1

HS Kabelnett - Montasje av skjøt/endeavslutning

Skjøter og endeavslutninger på høyspent kabler skal utføres på en korrekt måte.

9110

1.1

LS Kabelnett - Overgang fra TNC anlegg til TNS anlegg i inntak

Overgang fra TNC anlegg til TNS anlegg i inntak.

9111

2.4

Kabel - 0,23-1kV - Kabelskap - Spesifikasjon

RENbladet beskriver spesifikasjon av kabelskap. Bladet skal anvendes ved prosjektering og innkjøpsprosessen. I spesifikasjonen er det fulgt samme struktur og innholdsfortegnelse som for norm NEK 439-1 og NEK 439-5. Referanser til punkter som ikke er beskrevet i normen og er således bransjespesifikke er merket på følgende måte: RENblad + nr.Spesifikasjon.

9112

1.3

LS Kabelnett - Montasje av skjøt og endeavslutning

Skjøter og endeavslutninger på lavspenningskabler skal utføres på en korrekt måte.

9113

4.4

Kabel - 12-132kV - Kappemåling og lokalisering av kappefeil

Etter forlegning og montasje av nye PEX isolerte høyspenningskabler skal disse alltid sjekkes for kappeskade. Kappemåling utføres for å detektere, lokalisere og reparere skade på kabelkappe. Dette for å hindre at fuktighet trenger inn og reduserer levetid for kabel. Det er viktig at alle feil blir utbedret før overtagelse av anlegget og at alle kostnader med eventuelle reparasjoner blir påført den som har skadet kabelen eller har hatt ansvaret for den. Data fra kappemåling skal være en del av sluttdokumentasjonen

9114

1.0

Nett felles - Valg av økonomisk tverrsnitt

Nett felles - Valg av økonomisk tverrsnitt

9115

3.2

LS nett - dimensjonering av ledning og valg av overstrømsvern

Veiledning for hvordan man dimensjonerer kabel og ledning, samt tilhørende vern.

9118

1.4

HS Nett - Dimensjonering av ledning

Tverrsnitt på høyspenningsledning skal dimensjoneres.

9120

1.1

Kabelnett - Beskyttelse av provisoriske eller midlertidige anlegg

Sørge for at det ikke blir skade på liv eller eiendom i forbindelse med byggearbeid på elektriske anlegg. Dette gjelder alle typer utendørs anlegg som ikke er permanent inngjerdet. (Også provisoriske anlegg)

9121

2.3

Kabelnett - Beregning av trekkekrefter i rørføringer

Beregning av trekkekrefter ved prosjektering av nye rørkanaler eller når man skal ta i bruk eksisterende rørtraseer. Bestemme hvilken retning man skal trekke inn kabelen. Bestemme hvilken rørdimensjon man skal bruke Kabel skal forlegges i rør på en riktig måte slik at kabel og rør ikke skades.

9200

3.5

Kabelanlegg - prosjektering

Distribusjonsnett kabel og kabelfordelingsskap skal prosjekteres etter krav fra forskrifter og normer.

9305

1.1

Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del

Det skal utføres jevnlig tilstandskontroll av sjøkabelanlegg for energiforsyningen. Dette RENbladet tar for seg de nødvendige metodene for gjennomføring av slike tilstandskontroller.

9999

1.0

Bare en test

Bare en test