Hovedinnhold

Nettstasjoner

I 6000-serien har vi samlet alle RENblad om nettstasjoner. Her finner du spesifikasjoner og anbefalinger for både prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold. Dette gjelder både plassbygde nettstasjoner og nettstasjoner i bygg.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 6000-serien

Alle 28 RENblad i serien

Nr.

Ver.

6000

5.4

Nettstasjon - Prosjektering

Nettstasjon skal prosjekteres etter krav fra normer og forskrifter.

6002

4.1

Nettstasjon - i bygg/frittstående - byggtekniske krav

Nettstasjonsrom i bygg skal plasseres og utformes på en hensiktsmessig måte. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder byggtekniske krav til nettstasjoner

6004

1.2

Nettstasjon - Vegtunnel

Bladet beskriver HS - kraftforsyning av nettstasjon plassert i vegtunnel, og/eller ved vegtunnelmunning.

6010

3.3

Nettstasjon - MontasjeX

Nettstasjon skal monteres etter krav fra gjeldende forskrifter, normer og bransjeretningslinjer. Omfatter alle stasjoner over 1kV og til og med 24kV som plasseres på bakken. Det henvises også til RENblad 6012 som omhandler retningslinjer for nettstasjoner som forsynes fraluftnett.

6012

4.4

Nettstasjon - Forsynt fra HS luftnett - Utførelse

RENbladet er et hovedblad for montasje av nettstasjon forsynt fra HS luftnett.

6015

4.3

Nettstasjon i mast - Ombygging - Montasje

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 krever at for mastearrangement skal betjening samt skifte av sikring kunne foregå fra bakken. Kravet gjelder både for HS og LS sikringer. Dette kravet har tilbakevirkende kraft og innebærer at man må også bygge om eksisterende anlegg innen år 2016. (§4-6).

6017

6.8

Nettstasjon - i bygg/frittstående - Spesifikasjon

Denne spesifikasjonen omfatter krav til nettstasjoner plassert i bygg, eller frittstående nettstasjoner. (NB! Gjelder ikke prefabrikkerte nettstasjoner som er beskrevet i RENblad 6020). I spesifikasjonen er det fulgt samme mal som for RENblad 6020 - prefabrikkerte nettstasjoner, dvs. at det er fulgt oppbyggingen til NEK IEC 62271-202. Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6018

3.1

Nettstasjon - I bygg/frittstående - Ventilasjon

Riktig spesifikasjon av løsninger for å ivareta behovet for ventilasjon og trykkavlastning, for nettstasjoner i bygg eller frittstående stasjoner.

6020

7.10

Nettstasjon - Prefabrikkert - Spesifikasjon

Denne spesifikasjonen er utført av en prosjektgruppe med deltakere fra norske nettselskap. Spesifikasjonen omhandler materiell krav til prefabrikerte nettstasjoner og tilhørende materiell, og er bygget opp på samme struktur som normen NEK IEC 62271-202. Det er referert til punktene i denne.

6021

4.4

Nettstasjon - Transformator- Oljeisolerte (O) og (K) - Spesifikasjon

Spesifikasjon omhandler materielle og elektrotekniske krav til transformator og tilhørende materiell, og er bygget opp på samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen EN - 60076-1.

6022

3.1

Nettstasjon - LS og tilhørende komponenter - Spesifikasjon

Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6023

3.2

Nettstasjon - Høyspenningsanlegg og kontrollanlegg - Spesifikasjon

Spesifikasjon omhandler materiell krav til høyspenningsbrytere, anlegg og tilhørende materiell, og er bygget opp på samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen NEK IEC 62271-1. Referanser til punkter som ikke er inkludert i normen og er bransjespesifikke er merket på følgende måte: REN + nr. Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6025

2.1

Nettstasjon - Instrumenttavle inkludert overvåkning og styring - Spesifikasjon

Denne spesifikasjonen omhandler utstyr for isolasjonsovervåking av nettstasjon der man ikke benytter vern som kobler ut ved første feil.

6026

1.1

Nettstasjon - Fordelingstransformator - Tørrisolerte - Spesifikasjon

Spesifikasjon omhandler materiell krav til fordelingstransformator og tilhørende materiell, og er bygget opp mot samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen NEK IEC 60076-1.

6027

1.0

Nettstasjon - Tavle for overvåking og lagring av driftsdata og AMS data

Formålet med dette RENbladet er å spesifisere praktiske løsninger for plassering av skap for overvåking av nettstasjonskomponenter og/eller lagring av AMS data.Skapet skal kunne både motta, lagre og sende både AMS data og overvåkingsdata for en stasjon. RENblad 6025 beskriver for øvrig hva som bør overvåkes i en nettstasjon.

6028

2.2

Nettstasjon - Fundamentering

RENbladet beskriver løsninger for plassering av nettstasjon på grunnmasser.

6031

1.2

Nettstasjon - Vedlikehold - Utførelse av termografering

Termografering av en nettstasjon skal utføres på en riktig måte.

6032

1.3

12-24kV- Vedlikehold av HS bryteranlegg

Det skal foretas vedlikehold av brytere i distribusjonsnett.

6033

1.2

Nettstasjon - Vedlikehold - Rengjøring

Det skal utføres rengjøring av nettstasjon

6034

1.2

Nettstasjon - vedlikehold av fordelingstransformator

Vedlikehold av fordelingstransformator

6035

1.2

Nettstasjon - HS kabel- Tilstandskontroll og detektering av glimming i endeavslutning

Det skal utføres korrekt detektering av feil i endeavslutning for HS distribusjonskabel.

6036

1.0

Nettstasjon - Strømmåling av LS avgangerX

Drift - Nettstasjon - Strømmåling av LS avganger

6037

1.2

Nettstasjon - Transformator - Isolasjonsmåling

Bladet omtaler isolasjonsmåling av transformator.

6038

5.0

Nettstasjon - I bygg - Branntekniske krav

Det skal bygges nettstasjonsrom som tilfredsstiller forskriftskrav og norm krav

6042

1.3

Nettstasjon - Transformator - Prosjektering

Det skal foretas driftsmerking av nettstasjon i mast.

6046

1.1

Nettstasjon - Fordelingstransformatorer - Omkobling

Omkobling av transformator fra 230V til 400V spenning på lavspenningssiden.

6050

3.3

Nettstasjon - I mast - Ombygging - Prosjektering

På grunn av forskriftskrav skal alle elektriske installasjoner i master betjenes fra bakken ved både HS og LS sikringsutskiftning.

6051

1.2

Nettstasjon - i bygg/frittstående - regneark for dimensjonering av ventilasjon og trykkavlastningsåpninger

Dimensjonering av arealer for trykkavlastning og åpninger for naturlig ventilasjon