Hovedinnhold

Lavspenning luftledninger

Denne serien handler om luftledninger med spenningsnivå opp til 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen lavspenning luftledninger. I tillegg har serien innhold om blant annet fellesføring, fundamentering og isolasjonsmåling.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 5000-serien

Alle 11 RENblad i serien

Nr.

Ver.

5000

2.1

Luft - 0,23 - 1kV - Prosjektering

Dette er et hovedblad som beskriver retningslinjer for prosjektering av lavspenning luft.

5004

1.2

LS luftnett - Avstandskrav

Det skal sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006. (FEF) ( § 6 )

5010

3.6

Luft - 0,23 - 1kV - Montasje

RENbladet er hovedblad for montasje av lavspenningsluftlinjer.

5011

3.5

Luft - 0,23 - 1 kV - Fellesføring

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

5012

2.0

LS luftnett - Fundamentering og mastereis

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

5013

1.0

Luft – montasje – program - beregning av bardunbolter

Dette programmet beregne hvor stor belastning bardunbolt kan påføres uten den får en varig deformasjon.

5016

1.1

Drift - LS distribusjonsnett luft - Dokumentasjon

RENbladet omhandler dokumentasjon av utført arbeid med lavspenningslinjer. RENbladet er i Word-format for å evt. gjenbruke eksempel på skjema for registrering av lavspenningslinjer.

5017

1.2

LS Distribusjonsnett luft - Isolasjonsmåling (Inkludert 1000V)

Dette REN bladet beskriver isolasjonsmåling av lavspenningsnett etter utført arbeid i nettet og ved driftsovervåking.

5021

3.3

LS luftnett - brukerveiledning for program for mekanisk dimensjonering

Brukerveiledning for Program for mekanisk dimensjonering

5030

1.0

LS luftnett - Materiellpakker

LS luftnett - Materiellpakker

5033

1.0

Luft - 0,23 - 1kV - Beregningsgrunnlag for dimensjonering av LS luftlinjer

LS luft linjer skal dimensjoneres og bygges slik at man oppretteholder drift ut i fra ulike typer laster.