Hovedinnhold

Tilknytningspunkt

I 4100-serien finner du alle retningslinjer om tilknytning og tilknytningspunkt. RENblad 4100 er hovedblad for kundetilknytning i lavspenningsnettet. Serien beskriver også blant annet retningslinjer for samhandling mellom nettselskap, installatør og kunde. I tillegg inneholder serien tilknytningsavtale for større uttakskunder.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 4100-serien

Alle 10 RENblad i serien

Nr.

Ver.

4100

3.0

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Utførelse

RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og rekkehus t.o.m. 80A og boligblokker.

4103

1.2

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Sluttkontroll - sjekkliste

Sluttkontroll skal utføres for å sikre tilfredsstillende kvalitet. Alle avvik skal være utbedret ved overlevering. Dette dokumentet skal arkiveres sammen med erklæring om samsvar og ellers relevant dokumentasjon for denne installasjonen og overleveres eier/bruker.

4104

1.2

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Sluttkontroll - veiledning

I henhold til forskrift og norm skal det utføres en sluttkontroll av arbeidet etter endt utførelse. Dette RENbladet er en veiledning for utførelse av sluttkontroll og er knyttet opp til sjekkliste beskrevet i RENblad 4103

4105

1.3

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Samsvarserklæring

Denne retningslinje danner et minimumskrav i henhold til signering og overlevering av samsvarserklæring til netteier

4107

1.3

LS nett - Kundetilknytning - SHA plan

Denne prosedyren er et minimumskrav for utarbeidelse og gjennomføring av SHA plan ved arbeid i kundetilknytningspunktet. Det er ikke krav til at denne dokumenteres skriftlig, men den skal være kjent av alle i arbeidslaget, og skal gjennomgås av arbeidslaget før arbeidet starter. Risikovurdering som resulterer i avvik fra denne prosedyre skal dokumenteres skriftlig. Prosedyren er utledet av metodikken for SHA plan som er beskrevet i REN blad 1005 IK - Utførelse av SHA plan.

4108

2.1

Lavspenningsnett -Avtale for entreprenørtjenester

Avtale om prekvalifisering for entreprenørtjenester

4111

1.1

LS Nett - Kundetilknytning - Oversikt over kabel-og grunnmurskap

Det er her forsøkt å gi oversikt over mest vanlige typer kabel- og inntaksskap med en beskrivelse.

4112

2.0

LS Nett – Kundetilknytning – Brosjyre

Kunderettet brosjyre

4113

1.1

Lavspenningsnett - kundetilknytning - Byggestrøm til tilknytningsskap

RENbladet beskriver retningslinjer for byggestrøm til boliger som benytter type tilknytningsskap.

4120

1.2

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon -Installatørblad

RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder i enebolig og rekkehus t.o.m. 80A.